Thursday, 13 June 2013

ESTIA AMY NYOPIEH

Ms. Estia Amy Lopieh ialah pegawai di INTAN, Bukit Kiara. Beliau mempunyai pengalaman buat Masters di Seatles, USA.

No comments:

Post a Comment