Wednesday, 1 May 2013

SERI DIAH BERSAMA TUK

Sri Diah, seorang novelis terkenal bersama Travelog UK. Sentuhan beliau ada dalam 44 Easterly Avenue, TUK di muka 167.

ZAMRI MOHAMAD MENERIMA "ANGSA EMAS" TUK

Tuan Zamri Mohamad, seorang yang sangat berpengaruh dalam dunia penulisan bersama Travelog UK. Beliau menyifatkan TUK ini sebagai seekor "angsa emas". Kenapakah?. Saya sedang tandatangan buku Travelog UK untuk Tuan Zamri.