Saturday, 13 April 2013

JOHN NORAFIZAN


SAYA telah membaca novel pertama John Norafizan, "Sempadan Tanpa Seri". Latar cerita ialah di Manchester, UK. Saya sangat teruja dengan novel ini. Ia kelihatan sangat real.


Setelah masnuskrip "Travelog UK" siap, saya mencari editor. Melalui warkah Facebook, John Norafizan menawarkan diri untuk menjadi editor. Saya sangat teruja. Terus bersetuju. Manuskrip saya serahkan kepada JN melalui e-mel. Beliau usahakan manuskrip saya dan seterusnya membuat editing.

Setelah editing selesai, JN menghantar semula manuskrip yang telah siap diedit. Saya terima manuskrip dan buat bayaran yang telah dipersetujui.

Terima kasih John Norafizan.
No comments:

Post a Comment